Mobirise

Stichting Engelse Tribune Rijssen

Beleidsplan:
Door ontvangst van gemeente- en rijkssubsidies, donaties en giften het verplaatsen, herstellen in goede staat houden van originele Engelse tribune.

Doelstelling:
In stand houden van monumentale Engelse tribune.

Activiteiten:
In 2020 is de tribune middels precisiesloop verwijderd van het sportterrein van voetbalclub RV Rijssen. Deze is in de periode daarna herbouwd en tegelijk gerestaureerd op het nieuwe sportcomplex van s.v. Rijssen. Op 1 augustus 2022 is de herbouw en restauratie voltooid. De Stichting richt zich per die datum op het in goede staat houden van dit monument.

Financiën:
Nog geen gegevens

RSIN / ANBI:
860727841

best free css templates

Hoe komt een Engelse tribune in Rijssen terecht?

Na een lang verblijf in Engeland kwam J.H. ter Horst in het voorjaar van 1909 weer terug in Rijssen. In die tijd nam hij contact op met de heer Gijs Muller, die lokaal goed bekend stond in de sportkringen als “Gijs” en met de heer G.J. Poortman. Dit drietal heeft de voetbalvereniging Rijssen Vooruit opgericht. De eerste leden bestonden uit inwoners van Rijssen die tevens werkzaam waren in de fabriek van de heer Ter Horst. […]

Gesteld kan worden dat J.H. ter Horst in Engeland met voetbal in aanraking is gekomen en erdoor geïnspireerd is geraakt. Naast zijn passie voor voetbal paste deze ontwikkeling ook binnen de tijdgeest van werknemers die ook ontspanning nodig hadden om goed te functioneren. Daarnaast speelde prestige tussen firmanten families en andere industriesteden ook een rol van betekenis. Investeren in voetbal biedt een duurzaam verenigingsleven waarbij medewerkers vanuit sociaal oogpunt duurzaam verbonden waren, generaties lang. Zie bijvoorbeeld de Philips-fabrieken en hun voetbalvereniging PSV.

Om het 10-jarige bestaan te vieren, kan de tribune een cadeau zijn geweest van de heer J.H. ter Horst aan de vereniging. Uit het interview is gebleken dat de tribune gebouwd is door medewerkers van Ter Horst. Arbeid was destijds niet duur en de materialen waren beschikbaar. 

Ook het latere onderhoud is tot c.a. 1950 door medewerkers van Ter Horst verricht. De kleuren op het bouwwerk [zijn ook een indicatie, red], met name op het staal zien we een lichtgroene kleur die ook destijds veel voorkwam op machines en motoronderdelen. Verf en materialen waren dus voldoende voorhanden en arbeid ook. Of Ter Horst de leden deze onderhoudswerkzaamheden op basis van eigen tijd liet uitvoeren is niet bekend. Aannemelijk is het wel gezien de latere traditie van zelfwerkzaamheid binnen de vereniging.  

Het oorspronkelijke ontwerp van de tribune is een doordacht ontwerp. Helaas is de architect van het ontwerp niet bekend, maar het zou goed mogelijk kunnen zijn dat de heer Ter Horst dit ontwerp in Engeland heeft ingekocht. Of dat zijn ontwerpafdeling een reproductie van een Engelse tribune heeft gemaakt op basis van foto’s. Ondanks dat het bouwwerk uit sobere materialen is opgetrokken en de oorspronkelijke kleurstelling ingetogen is, straalt de tribune een hoge mate van prestige uit. Dit soort tribunes kwamen bij ons in Nederland bijna niet voor, het was destijds zeker in voetbalkringen een bezienswaardigheid.

Bron: Jubileumnummer Der Rijssensche Voetbalvereen. Rijssen Voorruit 1909 – 1934, no 4 zevende jaargang april 1934.

Bron: Interview met de heer R. Gerrits.

Bestuur

Bij de Stichting is geen sprake van enigerlei vorm van beloning.

Mobirise

Stoomtrein Bello, ±1927

Naast het voormalig sportterrein van voetbalclub RV Rijssen waar de Engelse Tribune stond, heeft een baanwachterswoning gestaan van de lokaalspoorweg Neede - Hellendoorn. Hierop reed een stroomtrein genaamd Bello.

De spoorweg liep over de weg die nu Pelmolenweg heet. Aan deze weg staat nu dit monument en een informatiebord met de historie van de lokaalspoorweg en Bello. 

Zwart-witfoto's op deze site met dank aan https://www.rijssensmuseum.nl/
Kleurenfoto's: demontage tribune 2020.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie deze link.

Stichting Engelse
Tribune Rijssen

info@engelsetribunerijssen.nl
p/a J.H. Pluimers
Fuut 19
7463 AS  RIJSSEN 

IBAN: 
NL 22 RABO 0350 7033 53